Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nkra nau gĕh nau tih in pĭt trong hăn jâng trong têh 14
 • 23/02/2017 10:22
 • Gơi đăp mpăn uĕh lăng trong rdeh hăn ta trong têh 14, rlau 2 khay lĕ lăn Phung kan ksiêm M’bŭch kan mât uănh rdeh hăn – Rdeh rdeng ndu ndơ n’hanh ăp ntŭk kan ba bă, ntŭk kan tâm bon lan lĕ sŏk lơi ntŭk neh, nkra nau gĕh kuh nau tih pĭt in trong hăn.
 • Tâm mông têt nhup kuh prăk 373 bu nuyh bĭt rdeh gĕh nau tih hăn rŏ trong
 • 09/02/2017 13:42
 • Lor ma têt, tâm mông têt n’hanh jêh sa Têt Năm Be 2017, phung kan kảnh sát ksiêm bu nuyh pĭt rdeh hăn rŏ trong tâm lam n’gor lĕ ndâk tâ hăn ksiêm rdeh rdeng bu nuyh, rdeh rdeng âk ir ndu ndơ, ksiêm uănh bu nuyh ngêt ndrănh bĭt rdeh, rdeh nchuăt ngăch gơi trŭnh nô nau way tâm tom rdeh, tâm mpêh rdeh ta 3 trong têh bri dak, 6 trong têh tâm n’gor n’hanh ăp trong leo hăn tâm thôn, ăp xă.
 • Ih ca phê ta trong hăn, klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh rŏ trong
 • 15/12/2016 11:26
 • Abaơ, bu nuyh bon lan bư mir tâm lam n’gor dôl lăp yan pĕ play ca phê năm 2015 – 2016. Ta âk trong rdeh hăn tâm lam n’gor, ăp bu nuyh bon lan ndăn trong rdeh hăn, bơh pĭt trong ân bu nuyh hăn jâng gơi ih, kĭn, mpruh ca phê lĕ kro tă jêh ih. Nau kan aơ bơh đah bư bâ nh’huk hôm e klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh lah gĕh bu nuyh bĭt rdeh hăn rŏ trong.
 • Trong n’gor 682 iơh, mhĭk hô ngăn
 • 18/11/2016 15:55
 • Abaơ, trong hăn tâm n’gor 682 jong 24 km, hăn găn tâm ăp xă Nam Bình, Dak Hòa, Dak Môl (Dak N’Soong) n’hanh xă Ðức Minh, Ðức Mạnh (Dak Mil) lĕ iơh, mhĭk hô ngăn. Yan kăl wai n’huk, yan bri mih âk ntŭk ta trong aơ jêng nglau dak yor mô gĕh bŏng hŏch dak; lŭ neh ka dah ntŭk aơ ntŭk ri, trong đang iơh âk… nĕ jêr ngăn tâm nau hăn, ncho rdeh hon da, rdeh kop lah hăn ta trong aơ.
 • Mih têh n’hanh pơk dak wâl măy ŭnh mpanh dak lip ta Kông Nô n’hanh Čư Jŭt
 • 10/11/2016 14:01
 • Tâm ăp nar mhe aơ, ta ăp xă Buôn Choăh, Ðức Xuyên, Dak Nang, Dak Drô (Krông Nô) n’hanh xă Tâm Thắng (Čư Jŭt), mih jŏ nar đah nau kan pơk dak tâm nglau dak Wâl măy ŭnh mpanh Buôn Tua Srah n’hanh Wâl măy ŭnh mpanh Buôn Kuôp lĕ iơh âk ngăn ba lŏ, tuh mbo, ndrung rong ka n’hanh ngih wâl bon lan mô hôm gĕh ŭnh dŏng, dak ngêt… Nau rêh bon lan abaơ jêr jŏk ngăn.
 • Kông an xă Dak Sôr n'srôih mât uănh đăp mpăn nau rêh bon lan
 • 03/11/2016 16:49
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, bơh đah n’hao nau kan mbơh, ntĭm nau way pháp luật gơi n’hao uĕh nau mĭn gĭt ân bu nuyh bon lan tâm lam xă, phung kan kông an xă Dak Sôr (Krông Nô) way ndâk ăp tâ hăn tâm bon lan gơi ksiêm, uănh trĕng bon lan gơi mât uănh đăp mpăn nau rêh bon lan.
 • Wâl chơ Nhân Cơ klach rtoh ŭnh sa ngăn
 • 27/10/2016 11:11
 • Wâl chơ Nhân Cơ, xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) gĕh wâl chơ n’hanh ăp ntŭk tăch drăp ndơ, ngih wâl trong hăn huy lơ 9.912 met vuông, tâm trôm wâl chơ gĕh lơ 200 ntŭk tăch drăp, ntŭk tăch trau sa, tui ka gĕh 100 ntŭk gơi dŏng tăch rvăt ân bu nuyh bon lan tâm lam xă.
 • Ntĭm nau way hăn tâm gung trong ma bon lan
 • 20/10/2016 10:21
 • Tâm mông khay lĕ lăn, phung Kảnh sát mât uănh gung trong – Kông an n’gor lĕ nuih nhâm pơk ăp tâ ntĭm mbơh nau way hăn tâm gung trong ma âk bu nuyh bon lan.
<< <  12  13  14  15  16  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.