Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Dak N'Soong: Âk kon se nti săm bŭt gĕh nau tih luật Bĭt rdeh hăn ta trong
 • 01/12/2022 10:24
 • Tâm ăp khay lĕ lăn, ăp wâl nti săm bŭt tâm lam n'qual Dak N'Soong ndrel ma phung cảnh sát mât rdeh hăn ta trong way mbơh ntĭm, nkah kon se nti săm bŭt ăp ntil nau n'hêl pháp luật lah Bĭt rdeh han ta trong. Khă nĕ, nau way tĕng luật bơh kon se nti săm bŭt, âk ngăn ngên lah ta mông sĭt nti mô hŏ âk, gĕh âk kon se gĕh nau tih.
 • Mât đăp mpăn, uĕh lăng Rbŭn nchră nau kan ISV20
 • 24/11/2022 13:50
 • Rbŭn nchră nau kan quốc tế Trôm lŭ yôk ŭnh tâ tâl 20 (Rbŭn nchră nau kan ISV20) dơi ndâk kan ta n'gor Dak Nong ntơm lơ 22-26/11/2022 jêng du ntil nau pah kan kh'lay, gĕh nau uĕh ma n'gor Dak Nong.
 • Lơi bư trong hăn jêng ntŭk ih ca phê
 • 24/11/2022 13:49
 • Hăn ta ăp mpeh tâm bon lan ta ăp nar abaơ, lah yăn bu nuyh bon lan dôl pĕ play ca phê âk dah abaơ, aơ jêng tâ gĕh âk trong têh bri dak, trong têh n'gor, trong hăn tâm thôn, xă dơi bu dŏng bư... ntŭk ih ca phê. Nô nau pit in pĭt trong, trong hăn bư ntŭk ih ca phê bư bâp trong bu hăn, n'king trong hăn, lah hôm bư klach gĕh nau tât ma săk Jăn bu nuynh bĭt rdeh hăn ta trong.
 • N'jrăng đah ndơ sa bu tăch bơh năp wâl nti săm bŭt
 • 17/11/2022 10:05
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, lĕ gĕh nau n'hêl mô dơi tăch ndơ sa bơh năp wâl săm bŭt, khă nĕ, ndơ sa hôm dơi bu tăch âk bơh năp wâl nti săm bŭt, lĕ klach ngăn gĕh ndơ khih ta ndơ sa, bư khih ma kon se r'văt sa, tâm nĕ gĕh kon se ta mpeh ngai, mpeh vêch, mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh.
 • Nô nau tâm tom rdeh trŭnh âk
 • 10/11/2022 10:30
 • Tĕng Jrô Cảnh sát mât rdeh hăn ta trong, Kông an n'gor, 9 khay bôk năm 2022, lam n'gor gĕh 37 tâ tâm tom rdeh, gĕh 22 bu nuyh khĭt, 22 bu nuyh sôt săk jăn, iơh 63 mlâm rdeh, roh ndu ndơ klăp lah kơp dăch tât 1,3 r'me prăk. Ðah ma năm 2021, r'noh tâm tom rdeh trŭnh 14 tâ; trŭnh 5 bu nuyh khĭt; trŭnh 17 bu nuyh sôt săk jăn.
 • Ntŭk bu klŭp n'dŏk ta Quảng Trực bư bâ ntŭk rêh
 • 10/11/2022 10:29
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, bơh pĭt trong têh Bri dak 14C ta bon Bu Dăr, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) gĕh ntŭk bu klŭp n'dŏk huy 300 met vuông, bư bâ ntŭk rêh. Lah bri duh nar, gĕh rsial mpruh hô ntŭk n'dŏk aơ bô iơh ngăn, bư roh n'hâm suan săk jăn bu nuyh bon lan rêh dăch aơ.
 • Nau tâm nkah: Mât mray kloh uĕh trong tâm bon lan
 • 03/11/2022 10:07
 • Tâm ăp khay dăch abaơ, bar đah trong hăn ntơm bơh mpeh 3 Wâl bia, bon Păng Sim, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) tât ta thôn Tân Lợi, xă Dak R'moan (bon têh Gia Nghĩa) gĕh âk ntŭk bu klŭp n'dŏk.
 • Ntĭm dăn bư tài khoản bu nuyh bon lan ta VNEID
 • 03/11/2022 10:08
 • Ndơ aơ dơi Bộ Công an ndâk kan, App VNEID jêng ứng dụng nơih, dơi dŏng số hóa ta ăp năm bơh kơi gơi gĕh nau uĕh ma bu nuyh bon lan. Bơh đah tât ta m'bŭch kan công an xă, phường gơi ntĭm bư tài khoản VNEID, bu nuyh bon lan dơi dăn bư tài khoản VNEID ta điện thoại di động.
 • Công an xă Trường Xuân kơl bu nuyh bon lan mât ca phê
 • 27/10/2022 13:06
 • Mhe aơ, Công an xă Trường Xuân (Dak N'Soong) dơn nau mbơh bơh r'năk che Y Kem, ta bon Bu Păh (thôn 3) bu ntŭng pĕ 4 tạ ca phê dŭm. Tăng bu nuyh bon lan n'kôch, phung công an xă lĕ tât uănh, joi n'hanh gĕh nhŭng phung ntŭng ca phê 5 nuyh.
 • N'hao nau kan mât rdeh kang ta yăn pĕ play ca phê
 • 27/10/2022 13:07
 • Lam n'gor abaơ gĕh tâm 30.000 rdeh kang, rdeh đât rơ mooc. Abaơ, bu nuyh bư mir tâm lam n'qual dôl lăp yăn pĕ play ca phê năm 2022. Aơ jêng tâ bu nuyh bon lan dŏng rdeh kang, rdeh đât rơ mooc gơi rdeng ca phê n'hanh rdeng ndu ndơ chuăt âk tay ta ăp trong, tâm nĕ gĕh trong bri dak 14. Nô nau aơ bư gĕh nau mô đăp mpăn n'hanh klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh.
 • Tâm kơl n'hâm suan mât mray ntŭk rêh ta Dak Nia
 • 20/10/2022 07:50
 • Mhe aơ, M'bŭch kan Mât Ntŭk rêh n'hanh N'hao nau kan dŏng neh (N'gâng kan Tài nguyên n'hanh Môi trường Dak Nong) ân 10 thung dơm n'dŏk, 2 mlâm rdeh ntrôl n'khŭt n'dŏk, 500 rhiăng dŭng mât mray ntŭk rêh n'hanh 15 r'keh prăk ân M'bŭch kan sŏk rbŭn n'dŏk bơh bon Phai Kon Pru Ðăng, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) gơi pah kan uĕh nau kan mât mray ntŭk rêh tâm nau kan ndâk njêng bri bon mhe. M'bŭch hôm ndâk nau kan mbơh ntĭm mât mray kloh uĕh ntŭk rêh tâm bon lan ân ma 150 bu nuyh tâm xă, ntĭm bu nuyh bon lan tâm pă n'dŏk, prăp n'dŏk dăng, dŏng măy bư kloh ntŭk ta r'năk sa...
 • N'jrăng phung gĕh nau tih dŏng công nghệ cao
 • 20/10/2022 08:00
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, nô nau phung gĕh nau tih dŏng công nghệ cao gĕh âk nau jêr jŏk, nau kan rlau nar rlau mô gĭt. Jêh aơ he n'kôch ăp ntil nau mbruh bơh phung gĕhnau tih dŏng công nghệ cao gơi Bu nuyh bon lan n'jrăng, pah kan ndrel phung Công an nhŭp phung gĕh nau tih aơ.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.