Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm
 • 10/08/2022 06:11
 • Nau kan Bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 tâm lam n'gor Dak Nong (tĕng Nau trŭnh kan mrô 1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ).
 • Nsrôih n'jrăng n'gang phung m'hĭk mbruh sŏk pit drăp ndơ
 • 10/08/2022 06:12
 • Tĕng bu kơp, ntơm khay 5/2021 tât khay 5/2022, tâm lam n'gor saơ gĕh 23 vụ án mbuh sŏk pit drăp ndơ, trŭnh 13 vụ đah năm e (23/36). Kông an n'gor lĕ dơn 52 nau bu mbơh phung m'hĭk mbuh sŏk pit drăp ndơ, lĕ r'ngôch r'noh drăp ndơ phung m'hĭk pit gĕh rlau 28,17 r'me prăk. M'bŭch kan lĕ khởi tố 23 vụ, 29 bu nuyh mbuuh sŏk pĭt drăp ndơ gĕh bu nhŭp.
 • Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm
 • 04/08/2022 14:59
 • Nau kan Bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 tâm lam n'gor Dak Nong (tĕng Nau trŭnh kan mrô 1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ).
 • Trong n'gor 6 iơh hô ngăn
 • 04/08/2022 14:59
 • Trong n'gor 6, găn ta xă Nâm N'Jang (Dak N'Soong) jong rlau 10 km, abaơ trong aơ dôl iơh hô ngăn.
 • Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm
 • 28/07/2022 16:30
 • Nau kan Bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 tâm lam n'gor Dak Nong (tĕng Nau trŭnh kan mrô 1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ).
 • N'hao nau n'jrăng, n'gang tăch r'văt bu nuyh
 • 28/07/2022 16:30
 • Gơi n'hao dăng nau kan n'jrăng, n'gang tăch r'văt bu nuyh tâm lam n'gor, Ủy ban bon lan n'gor lĕ trŭnh Nau nchră kan mrô 184/KH-UBND tâm nau kan n'jrăng, n'gang tăch r'văt bu nuyh tâm năm 2021-2025, trĕng pah kan tât năm 2030. Tâm nĕ, n'gor dơm nau kan kh'lay hao nau ksiêm, mât n'har bri n'hanh mât nô nau luh lăp ta n'har bri tâm r'nglăp đah nau kan mbơh ntĭm, ngăch saơ, n'gang bu tăch r'văt bu nuyh n'hanh ndăn bu nuyh dah ma tât rêh ta ăp ntŭk gơi mbruh tăch.
 • Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm
 • 22/07/2022 10:40
 • Nau kan Bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 tâm lam n'gor Dak Nong (tĕng Nau trŭnh kan mrô 1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ).
 • Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm
 • 14/07/2022 23:00
 • Nau kan Bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 (tĕng Nau trŭnh kan mrô 1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ).
 • N'jrăng điên yị ta yăn bri mih
 • 14/07/2022 22:45
 • Yăn bri mih jêng tâ ăp trong rse điện bư gĕh âk nô nau mô đăp mpăn. Abaơ, ta ăp n'qual, rse điện ntoch dăch neh, gâng điện cheng meng dăch chơ lôt. Âk r'năk bu nuyh bon lan nkra wâl ta gâng điện, mô rĭ tâm dăch ir ntơm bơh vòm wâl, tôn wâl... tât ta trong rse điện mô tâm di.
 • Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm
 • 07/07/2022 15:12
 • Nau kan Bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 (tĕng Nau trŭnh kan mrô 1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ).
 • N'jrăng nô nau bu mbruh, tăch bu nuyh ta Drôn
 • 07/07/2022 14:17
 • Ta ăp khay lĕ lăn, Kông an ăp n'gor Trung - Tây Nguyên dơn nao nau săm bŭt kuăl dăn nau kơl bơh ăp r'năk gĕh oh kon bu mbruh tăch ta Drôn pah kan. Nau n'kôch tâm ban bơh ăp bu nuyh bu tăch aơ lah iăt nau bu jă dơn nau kan "nau kan nơih prăk âk".
 • Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm
 • 30/06/2022 17:11
 • M'bŭch kan Bu nong n'gor mhe ndâk nar Rbŭn mbơh nau kan, ntĭm nau kơl, pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm tâm bu nong iê bu nuyh. Báo Dak Nong dăn mpơl ăp ntil nau kh'lay tơm bơh ntil nau kan.
 • 6 khay n'gul năm, nô nau tâm tom rdeh trŭnh 3 ntil nau
 • 30/06/2022 17:16
 • Tĕng Jrô Cảnh sát giao thông Kông an n'gor, lam n'gor gĕh 26 tâ tâm tom rdeh bư 17 nuyh khĭt, 15 bu nuyh sôt săk jăn, iơh 43 rdeh; roh ndơ kơp klăp lah rlau 439 r'keh prăk. Ðah n'gul khay aơ năm e, r'noh tâ tâm tom rdeh trŭnh 27,72%; r'noh bu nuyh khĭt trŭnh 10,5%; r'noh bu nuyh sôt săk jăn trŭnh 44,4%.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.